Dag van de Cultuureducatie 2011

Hieronder verzamelen we tekst- & beeldmateriaal (verslagen van de sessies, foto’s, PowerPoint…) van onze voorbije Dag van de Cultuureducatie op 25 januari 2011 in de Vooruit in Gent, en geven we enkele indrukken van de dag weer.  Wie er bij was, kan op die manier het programma nog eens herbeleven. Degenen die er niet bij konden zijn, krijgen op die manier hopelijk een goed beeld van wat er zich allemaal heeft afgespeeld, om ook op hun beurt geïnspireerd te geraken! 

In 2011 kozen we ervoor om cultuureducatie op de kaart te zetten onder de noemer ‘Het nieuwe ik… Groeien in cultuur’. Vanuit een nieuwe kijk op identiteit gingen we op zoek naar de rol die cultuur en onderwijs spelen in het groeiproces van ieder kind, ieder mens: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat weet ik van vroeger nog?’, ‘Wat maakt mij tot wie ik ben?’ …. Ook u heeft zich deze vragen vast al gesteld. Wij stelden ze aan enkele prominente denkers en doeners. Samen met hen en vele anderen kwamen we tot een gevarieerd programma.

Voor het eerst koppelden we ook een artistiek avondprogramma aan onze Dag van de Cultuureducatie. Dit om het thema ook op een andere manier, en bij een ander en breder doelpubliek onder de aandacht te brengen.

Reflectieverslag

Met impressies in beelden en woorden van de keynotes en de andere programma-onderdelen van de dag, door de ogen van de deelnemers en enkele bevoorrechte getuigen. Met dit naslagwerk willen we, complementair aan het materiaal van de verschillende lezingen en sessies, de goesting prikkelen om binnen cultuureducatie verder aan de slag te gaan met het thema ‘identiteit’.