Dag van de Cultuureducatie 2010

Hier vindt u meer materiaal van onze vorige dag van de Cultuureducatie op 18 januari 2010, ‘Talent in actie’.

Een mooie opfrissing voor wie er was en een kans voor wie er niet kon zijn om de dag te beleven via verschillende media. Woord, beeld en klank, ze krijgen allen een plekje.

Verschillende sprekers maakten op onze Dag van de Cultuureducatie gebruik van een presentatie of beeldmateriaal om hun verhaal te doen.

In aansluiting bij het dagthema hebben we voor de verslaggeving een beroep gedaan op jonge, beloftevolle talenten. Zij gaven hun indrukken van de dag op eigenzinnige manier weer in bewegende beelden, woorden en foto’s.

Van de dag werd op Exqi Culture een reportage uitgezonden op 19/01/2010. Die reportage vind je in het archief op www.exqiculture.be.

Bekijk ook het verslag door beloftevolle mediatalenten.

Artikels CJP-reporters

De CJP reporters zochten intensief het debat en de dialoog op en schuwden daarbij de kritiek niet. Daarnaast polsten ze ook bij enkele sprekers, deelnemers, performers en organisatoren naar hun ervaringen van de dag. De neerslag van hun bevindingen lees je in een aantal boeiende tekstverslagen en interviews, waarin ze je meenemen doorheen de verschillende sessies en intermezzo’s.

Reportage JAVI.tv

JAVI.tv was vooral gefascineerd door de grote aantallen tijdens de dag: de hoeveelheid sessies, deelnemers, sprekers, ministers… zelfs broodjes! Ze slaagden erin om dit gegeven de dag zelf in een boeiend filmpje te gieten.