Sessie 9: Groeien in cultuur, strategisch beleidskader cultuureducatie.