Sessie 7: ‘Diwans’: liefdesgeheimen over grenzen heen.