Reflectieverslag

Met impressies in beelden en woorden van de keynotes en de andere programma-onderdelen van de dag, door de ogen van de deelnemers en enkele bevoorrechte getuigen. Met dit naslagwerk willen we, complementair aan het materiaal van de verschillende lezingen en sessies, de goesting prikkelen om binnen cultuureducatie verder aan de slag te gaan met het thema ‘identiteit’.