Persbericht: Gatz en Crevits brengen Cultuur op de schoolbanken

Cultuur en Onderwijs slaan de handen in elkaar om de belangstelling van jongeren voor cultuur te wekken en stimuleren. Kunstenaars en artiesten trekken daarvoor naar de klas, zoals ook bij de ‘Scholen Da Vinci’ uit Sint-Niklaas. Met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en Opera Ballet Vlaanderen als partners kunnen de leerlingen daar in verschillende vakken proeven van cultuur.

Minister van Cultuur Sven Gatz brengt op woensdag 20 september een bezoek aan deze GO!-school in Sint-Niklaas. Scholen Da Vinci is één van de vier scholen die deelnemen aan het traject ‘Cultuur in de Spiegel’, ondersteund door Cera. De theorie Cultuur in de Spiegel is een referentiekader voor kwaliteitsvolle cultuureducatie. Het project past in de eindtermen rond burgerschap.

Sven Gatz: “Kinderen en jongeren kunnen op veel manieren goesting krijgen in cultuur. Van thuis uit, in hun vrije tijd én via de school. Jong geleerd is oud gedaan, dat geldt ook voor cultuur blijkt uit recent onderzoek. Dit scholenproject brengt dat heel mooi in de praktijk. Ik ben bovendien blij dat het KSMKA en Opera Ballet Vlaanderen hier hun schouders onder zetten,” zegt minister Gatz. “Inzetten op cultuureducatie is trouwens een vraag uit het Burgerkabinet Cultuur, ik maak er werk van,” voegt de minister er nog aan toe. 

Het leuke aan het traject van Cultuur in de Spiegel is dat er niet alleen een kunstenaar in de klas komt, maar dat cultuur in een breed palet in de lessen onder de aandacht wordt gebracht. Zo komen de geluidstrillingen en resonanties van muziekinstrumenten bijvoorbeeld aan bod in de lessen fysica en wiskunde en krijgen de leerlingen inzicht in het beheer van een cultuurhuis in de les economie. Vrijetijdsbesteding door de eeuwen heen wordt dan weer een thema in de les geschiedenis en in LO maken de leerlingen kennis met dans en lichamelijke expressie.

Hilde Crevits: “Scholen Da Vinci behoren als proefschool tot de voortrekkers van Cultuur in de Spiegel. Bij dit project vinden onderwijs en cultuur elkaar moeiteloos. Jongeren op school proeven van cultuur, van de kunst om te creëren. Ook jongeren die hier niet zo vertrouwd mee zijn. Mijn grote waardering voor de passie waarmee leraren, scholenteams en de culturele partners hiermee aan de slag gaan.”

Opera Ballet Vlaanderen: “Met onze workshops, opera- en ballettrajecten en schoolprojecten brengen we de wereld van opera en dans al jaren dicht bij de leefwereld van jongeren. En met succes want eens gebeten door de kunst zien we jongeren vaak terugkomen in onze theaters. Met dit nieuwe project intensifiëren en verdiepen we onze samenwerking met het onderwijs door leerkrachten extra inspiratie aan te leveren. Zo kan kunst aan bod komen in een brede waaier van vakken en wordt de deur tussen cultuur en onderwijs wagenwijd opengezet." 

 

Cera draagt bij aan de democratisering van kunst en cultuur

De coöperatie Cera investeert in de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor haar vennoten en voor een breed en divers publiek, waarbij kunstbeleving een sleutelwoord is. Cera hecht in het bijzonder belang aan het openstellen van kunst en cultuur voor kinderen en jongeren, amateurkunstenaars, en jongere of beginnende kunstenaars.

Voor dit project, in samenwerking met CANON Cultuurcel (de cultuurcel van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming), is Cera is projecthouder en ondersteunt een aantal proefprojecten op financieel vlak, coaching en begeleiding, en communicatie. CANON Cultuurcel neemt in dit project een adviserende rol op als partner en wordt niet financieel ondersteund.

Meer info: www.cera.be