Opstart schrijversresidentie Laïla Koubaa in de Sassepoort

 
Op 7 december ging kinder- en jeugdauteur Laïla Koubaa in de Sassepoort in Gent als schoolschrijver aan de slag in het kader van het actieplan 'Samen voor meer en beter'. Zij blijft de rest van het schooljaar aan deze school verbonden en zal een intensieve dialoog aangaan met de leerlingen, de leerkrachten en de bredere schoolomgeving.