Oproep: Expertopleiding Cultuureducatie 2017

In april 2017 starten we in het kader van het actieplan ‘Samen voor meer en beter’ van Minister Hilde Crevits en Sven Gatz met de expertopleiding ‘Cultuureducatie’.

Wat is cultuur precies? Waar komt cultuur vandaan? Hoe evolueert de mens in cultureel opzicht? Hoe staat kunst ten opzichte van cultuur? Waarom is leren met, over en door cultuur belangrijk? Hoe sluit dat aan bij het onderwijs(beleid)? Hoe draagt cultuuronderwijs bij aan de ontwikkeling en identiteitsvorming van kinderen en jongeren? Hoe fragiel is cultuur in tijden van competitie en competenties?

Wil je een helder antwoord op deze vragen, dan is de Expertopleiding Cultuureducatie 2017 iets voor jou. De opleiding omvat 10 modules: je leert er niet alleen meer over theorie, onderzoek en beleid maar krijgt ook op basis daarvan input voor je eigen beroepspraktijk. Deze opleiding maakt van jou een expert voor jouw veld wat betreft degelijke cultuureducatie.

Deze opleiding richt zich naar directies, beleidsmedewerkers, praktijkontwikkelaars, educatieve begeleiders, pedagogische begeleiders, … uit het brede veld van Onderwijs en Cultuur.

De opleiding zal plaatsvinden tussen medio april en begin september 2017 op afwisselend maandagavonden en woensdagnamiddagen.

Hou zeker op 11 januari onze website en nieuwsbrief in het oog voor meer informatie over de inhoud van de opleiding.

Heb je vragen, mail naar cultuurenonderwijs@vlaanderen.be.