Oproep Expertopleiding Cultuur in de Spiegel 2020 - 2021

×

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

De inschrijvingen zijn afgesloten!

Muzische lessen, schoolvoorstellingen, mediaprojecten, erfgoeduitstappen, rondleidingen in musea, culturele reizen, kunstenaars in de klas, artistieke workshops, schrijfwedstrijden, kunstprojecten met kwetsbare jongeren, voorleessessies, samenwerkingen tussen culturele organisaties en scholen, … Cultuur en onderwijs raken elkaar op vele plaatsen en manieren.

Ben jij iemand die beschikt over ervaring en inzichten op het vlak van het leren met, over en door cultuur… maar ben je toch nog op zoek naar inhoudelijke verdieping? Dan is deze opleiding iets voor jou.

Wat is cultuur nu precies? Waar komt cultuur vandaan? Hoe evolueert de mens in cultureel opzicht? Hoe staat kunst ten opzichte van cultuur? Waarom is leren met, over en door cultuur belangrijk? Hoe draagt cultuureducatie bij aan de ontwikkeling en identiteitsvorming van kinderen en jongeren?  Hoe sluit dat aan bij het onderwijs- en cultuurbeleid? Hoe fragiel is cultuur in tijden van competitie en competenties?

De opleiding biedt een antwoord op de bovenstaande vragen. In de opleiding leer je niet alleen meer over theorie, onderzoek en beleid maar krijg je ook input voor je eigen beroepspraktijk. Je leert bovendien mensen kennen die net als jij met hart en ziel met cultuureducatie bezig zijn. Dat maakt van dit initiatief naast een opleiding ook een lerend netwerk.

Meer info over het voorlopige programma en de voorwaarden. In de loop van het academiejaar worden er nog verschillende sprekers toegevoegd aan het programma. 

Voor wie: schooldirecteurs, beleidsmedewerkers, praktijkontwikkelaars, educatieve medewerkers, kunsteducatieve begeleiders, pedagogische begeleiders, leerkrachten, … uit het brede veld van Onderwijs en Cultuur

Kostprijs: 250 € (10 modules van 5 u en begeleiding van persoonlijke paper)

Waar: Consciencegebouw Brussel (Ministerie van Onderwijs en Vorming)

Stel je nu kandidaat! 

Op woensdag 24 juni (van 13u. - 18u30) stellen de deelnemers van de expertopleiding 2019-2020 hun eindwerk online voor . Wil jij weten hoe ze met Cultuur in de Spiegel aan de slag zijn gegaan binnen de eigen praktijk? Geef ons een seintje via caroline.roelants@ond.vlaanderen.be en wij bekijken of er nog een plaatsje vrij is.

Een organisatie van CANON Cultuurcel (Departement Onderwijs en Vorming) en Departement Cultuur, Jeugd en Media

Heb je vragen, mail naar katrien.vaniseghem@ond.vlaanderen.be