Blogs

Ministers Crevits en Gatz brengen meer cultuur naar school

Minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Cultuur Sven Gatz hebben in het Vlaams Parlement toegelicht hoe ze met investeringen in cultuureducatie meer leerlingen zin willen doen krijgen in cultuur. Ze stelden er hun actieplan voor dat cultuurorganisaties en leerkrachten dichter bij elkaar brengen en ideeën aanreikt om cultuur tastbaarder te maken in het onderwijs. 

Cultuur op de schoolbanken Da Vinci

Jongeren op school proeven van cultuur, van de kunst om te creëren. In Scholen Da Vinci uit Sint Niklaas gebeurt de integratie van cultuur in alle lessen. Zo komen de geluidstrillingen en resonanties van muziekinstrumenten bijvoorbeeld aan bod in de lessen fysica en wiskunde, en krijgen de leerlingen inzicht in het beheer van een cultuurhuis in de les economie. Hiervoor konden ze rekenen op de medewerking van Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSK) en Opera Ballet Vlaanderen als partners, binnen het traject ‘Cultuur in de Spiegel’.

 

Opstart schrijversresidentie Laïla Koubaa in de Sassepoort

 
Op 7 december ging kinder- en jeugdauteur Laïla Koubaa in de Sassepoort in Gent als schoolschrijver aan de slag in het kader van het actieplan 'Samen voor meer en beter'. Zij blijft de rest van het schooljaar aan deze school verbonden en zal een intensieve dialoog aangaan met de leerlingen, de leerkrachten en de bredere schoolomgeving. 

Fotoverslag DVCE2016