Inschrijvingsformulier

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Wil je je toch nog inschrijven? Mail dan naar sofie.donders@ond.vlaanderen.be

Opgelet de mailbox cultuurenonderwijs@vlaanderen.be werkt niet meer. 

Inschrijven is verplicht!
Dit kan uitsluitend t.e.m 5 maart 2019. Het aantal plaatsen is beperkt, wees er dus snel bij! Bij maximale bezetting worden de inschrijvingen vroeger afgesloten.

Je inschrijving is pas definitief als we het inschrijvingsgeld ten bedrage van €60 ontvangen hebben. Het vermelde bedrag kan je per overschrijving storten op
het rekeningnummer van Vooruit BE70 0012 5666 6625 met duidelijke vermelding van 'DCE2019 naam + voornaam + organisatie/school' 
(wij kunnen je betaling enkel opzoeken indien deze 3 gegevens staan vermeld).

Indien je niet tijdig betaalt of geen betaalbewijs kan voorleggen op de dag zelf of je hebt niet laten weten dat de betaling in orde komt, zal je jammer genoeg niet kunnen deelnemen.

Indien je ingeschreven bent maar alsnog verhinderd wordt, kan je je uitschrijven tot en met 5 maart 2019.
Wie dan reeds betaald heeft, krijgt het volledige bedrag teruggestort.
Wie niet tijdig annuleert voor 5 maart 2019 en ook nog niets betaald heeft, krijgt wel een factuur van €60 aangerekend.

 

Per keuzeblok kan je slechts één sessie volgen. Voor de sessies worden verschillende formats aangeboden:

Lezing: één of meerdere sprekers geven hun visie op het onderwerp. We bieden hiervoor verschillende graden van interactiviteit met de deelnemers aan.
Praktijkverhaal: één of meerder sprekers lichten een concreet project/praktijkvoorbeeld toe.
Workshop: het 'aan den lijve ondervinden' staat centraal in deze sessie. Zelf doen en ervaren is de regel.
Debat: verschillende sprekers gaan in discussie met elkaar en met het publiek over kwesties gerelateerd aan het thema.

 

 

Je kan gratis deelnemen aan deze dag!