Cultuur en Onderwijs

 

De Vlaamse overheid investeert in kwalitatieve en professionele cultuureducatie, onder meer door versterkte samenwerking tussen Cultuur, Jeugd en Onderwijs, getuige hiervan Groeien in Cultuur (2012) en Doorgroeien in Cultuur (2013), waarin een gezamenlijk strategisch beleidskader werd ontwikkeld met betrekking tot cultuureducatie voor respectievelijk kinderen en jongeren, en volwassenen (18+).

Intussen zijn we een paar jaar verder en is zowel het beleid als de praktijk geëvolueerd. De resultaten van het burgerkabinet, een initiatief van minister Gatz, toonden recent nog aan hoe noodzakelijk de samenwerking tussen cultuur en onderwijs wordt gevonden door de Vlamingen. Op onsonderwijs.be (Van Lerensbelang?) hebben verschillende burgers binnen het eindtermendebat ook op het belang van cultuureducatie gewezen. Velen vermelden daarnaast ook de noodzaak om de leerstof niet als losse onderdelen te beschouwen, maar als een geïntegreerd geheel.

Er blijkt dus zeker nood te zijn aan verdere samenwerking tussen onderwijs en cultuur. Ook op beleidsniveau ziet men deze noodzaak in. Zo engageerden de Vlaamse ministers van cultuur en onderwijs, Sven Gatz en Hilde Crevits, zich op de 12de Dag van de Cultuureducatie op 2 februari 2016 voor een intensere en meer geïntegreerde samenwerking tussen cultuur en onderwijs.

Vertrekkende vanuit de bestaande samenwerking werkten beide ministers in het voorjaar van 2016 het actieplan ‘Cultuur en Onderwijs – Samen voor meer en beter’ uit, dat op 14 oktober 2016 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. Met dit gezamenlijk actieplan streeft de Vlaamse regering naar een meer geïntegreerde werking rond cultuureducatie, vanuit een gedeelde missie en visie. Vlaanderen wil immers elk individu de kans bieden om sleutelcompetenties als cultureel bewustzijn en culturele expressie te ontwikkelen om zo de uitdagingen van morgen beter aan te kunnen.

De twee speerpunten van waaruit het actieplan vertrekt zijn:

- het gedeelde referentiekader ‘Cultuur in de Spiegel

- cultuurkuur.be, daar vinden Cultuur en Onderwijs elkaar

Met deze website willen beide ministers een portaalsite aanbieden om de samenwerkingen tussen cultuur en onderwijs meer zichtbaar te maken. Dit op korte termijn met het actieplan ‘Samen voor meer en beter’, maar ook op middellange en lange termijn.