Nieuws

Laila Koubaa blogt

Een maand lang blogt Laila Koubaa op Jeugdliteratuur.org over haar ervaringen als auteur. Ze heeft het o.a. over de schrijversresidentie in een schooltje in Gent en haar bezoek aan Bologna. Boeiend!

't Zal WELzijn: Pesten aanpakken doe je niet alleen

 
 
In de Vlaamse Week tegen Pesten hebben Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz in Keerbergen kennis gemaakt met het project ’T Zal WELzijn. ’T Zal WELzijn is een initiatief waarbij ruim 50 scholen met ondersteuning van een cultuureducatieve organisatie de sfeer en het pesten op school in beeld brengen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert 99.000 euro om dit mogelijk te maken. Lees hier het persbericht. 
 
Meer info en de praktijkvoorbeelden vind je hier.
 
 

Ministers Crevits en Gatz brengen meer cultuur naar school

Minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Cultuur Sven Gatz hebben in het Vlaams Parlement toegelicht hoe ze met investeringen in cultuureducatie meer leerlingen zin willen doen krijgen in cultuur. Ze stelden er hun actieplan voor dat cultuurorganisaties en leerkrachten dichter bij elkaar brengen en ideeën aanreikt om cultuur tastbaarder te maken in het onderwijs. 

Lees hier het persbericht

Opstart schrijversresidentie Laïla Koubaa in de Sassepoort

 
Op 7 december ging kinder- en jeugdauteur Laïla Koubaa in de Sassepoort in Gent als schoolschrijver aan de slag in het kader van het actieplan 'Samen voor meer en beter'. Zij blijft de rest van het schooljaar aan deze school verbonden en zal een intensieve dialoog aangaan met de leerlingen, de leerkrachten en de bredere schoolomgeving. 

Oproep: Expertopleiding Cultuureducatie 2017

In april 2017 starten we in het kader van het actieplan ‘Samen voor meer en beter’ van Minister Hilde Crevits en Sven Gatz met de expertopleiding ‘Cultuureducatie’.

Wat is cultuur precies? Waar komt cultuur vandaan? Hoe evolueert de mens in cultureel opzicht? Hoe staat kunst ten opzichte van cultuur? Waarom is leren met, over en door cultuur belangrijk? Hoe sluit dat aan bij het onderwijs(beleid)? Hoe draagt cultuuronderwijs bij aan de ontwikkeling en identiteitsvorming van kinderen en jongeren? Hoe fragiel is cultuur in tijden van competitie en competenties?

Wil je een helder antwoord op deze vragen, dan is de Expertopleiding Cultuureducatie 2017 iets voor jou. De opleiding omvat 10 modules: je leert er niet alleen meer over theorie, onderzoek en beleid maar krijgt ook op basis daarvan input voor je eigen beroepspraktijk. Deze opleiding maakt van jou een expert voor jouw veld wat betreft degelijke cultuureducatie.

Deze opleiding richt zich naar directies, beleidsmedewerkers, praktijkontwikkelaars, educatieve begeleiders, pedagogische begeleiders, … uit het brede veld van Onderwijs en Cultuur.

De opleiding zal plaatsvinden tussen medio april en begin september 2017 op afwisselend maandagavonden en woensdagnamiddagen.

Hou zeker op 11 januari onze website en nieuwsbrief in het oog voor meer informatie over de inhoud van de opleiding.

Heb je vragen, mail naar cultuurenonderwijs@vlaanderen.be.