Inhoudelijke verdieping

Publicatie Cultuur leren smaken, een onderzoek bij Vlaamse jongeren naar cultuurparticipatie en cultuureducatie

Over de waarde van actieve cultuurparticipatie en cultuureducatie op jonge leeftijd bestaat er grote eensgezindheid. Proeven van cultuur op jonge leeftijd, zowel via de school als in de vrije tijd, vormt een stimulator voor levenslange participatie, scherpt culturele competenties aan, brengt jongeren in contact met de samenleving, ...

Toch bleef een gedetailleerd beeld over de cultuurparticipatie van jongeren en cultuureducatie in Vlaanderen uit. Om hieraan tegemoet te komen, werd door het Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek Cultuur in 2013 een grootschalig onderzoek bij jongeren uitgevoerd naar de cultuurparticipatie en-educatie binnen en buiten de schoolmuren. In 84 secundaire scholen werden in totaal 5086 jongeren bevraagd. Daarnaast werden ook hun leraren en ouders bevraagd. Deze data werden door de onderzoekers van het Steunpunt Cultuur uitgebreid geanalyseerd en de belangrijkste resultaten uit dat onderzoek werden nu gebundeld in een rapport (link rapport). Er werd een webtool (link) ontwikkeld om zelf aan de slag te gaan met de data.

Klankbordgroep Actieplan Cultuur en Onderwijs 

Deze klankbordgroep bestaat uit deelnemers vanuit cultuur- en onderwijssector en zal de nota en het vervolg op de nota verder opvolgen. Zij komen een 4-tal keer per jaar samen.

Samenwerking Vlaanderen - Nederland